Virksomheder

Tim Metz har i flere end 25 år holdt foredrag, som viser medarbejdere og ledere, hvordan og med hvilke værktøjer man som virksomhed kan optimere arbejdsmiljøet og skabe stærkere og mere givtige arbejdsrelationer.

Tims pointe er, at de gode arbejdsrelationer bliver skabt af de helt små ting i hverdagen, vi desværre alt for ofte overser i kampens hede.

Samtidig afholder Tim et foredrag, der har til hensigt at skabe et anderledes syn på forandringsprocesser på arbejdspladsen. Han foretager et markant opgør med “Det-kan-vi-ikke-kulturen” og viser, hvordan forandringer ofte er udviklende for såvel virksomheden som de individuelle medarbejdere.

Som amerikaner bosat i Danmark i mange år formår Tim at rette et anderledes – og altid underholdende – blik på den danske medarbejderkultur. Og ofte ender hans foredrag som en kærlig og velmenende øjenåbner for deltagerne på dagen.

Tims foredrag målrettet erhvervslivet afholdes efter aftale på både dansk og engelsk.

Disse foredrag tilbyder jeg til virksomheder